Memories On The Hippy Movement

Od sledećeg ponedeljka odvojićemo vreme za prikaz američke kontra-kulture šezdesetih godina prošlog veka.

Nakon Beat generacije iz pedesetih i ranih šezdesetih nastupila je “flower-power” generacija zastupajući prekid rata (koji je Amerika vodila u Vijetnamu, Laosu, Burmi) i socijalnu i rasnu jednakost. Drugi pokreti su zastupali samo ideje rasne jednakosti tako da je ovaj pokret obuhvatajuči oba cilja kroz svoje vidljivo lice i muziku obezbedio široku prijemčivost medju američkom omladinom.

Kroz probrani dokumentarni i igrani filmski materijal, audio zapise sa originalnih vinil ploča i razgovore sa poznavaocima popularne kulture tog vremena pokušaćemo da damo sliku iz koje je moguće videti dubinu društvenog sukoba tog vremena i oblika u kome su se ti sukobi iskazivali.