Okultizam u sedam dana

Kratki kurs okultizma u nekoliko američkih i engleskih filmova.

Reč okult dolazi od latinske reči occultus, koja ima više značenja: tajanstven, tajan, sakriven, misteriozan, magičan, natprirodan. Reč okultizam je opšti termin za sve antinaučne i mistične prakse, kroz koje se nastoji upravljati tajanstvenim silama, i sticanje tajanstvenog znanja o budućnosti, ili nekakvog “duhovnog prosvetljenja”.

Okultizam je tajna nauka o mračnom, skrivenom ili natčulnom, o “mnogim stvarima između neba i zemlje, o kojima naša školska mudrost ne može ni da sanja”, kako tvrde okultisti sa Hamletom. Učenje o nekim pojavama koje se kako kažu, ne mogu objasniti običnim putem, tj. na osnovu poznatih prirodnih zakona. Ovde razlikuju: fizičke (parafizičke) i psihičke (parapsihičke) pojave. U one prve ubrajaju se: kucanja, pojave svetlosti, kretanja i lebdenja bez dodira (telekinezija i levitacija), pojave telesnih likova …

Filmovi su sledeći:

Rozmarina beba (Rosemary’s Baby), Roman Polanski

H. C. E. , Richard Sylvarnes

Uspon Lucifera (Lucifer Rising), Kenneth Anger

Prizivanje mog demonskog brata (Invocation Of My Demon Brother), Kenneth Anger

Ozakonjenje kupole zadovoljstva (Inauguration Of The Pleasure Dome), Kenneth Anger

A sad ne gledaj (Do Not Look Now), Nicholas Roeg

Noć ubija (Dead Of Night), Dearden, Hamer, Crichton, Calvacanti

Čovek od pruća (The Wicker Man), Robin Hardy

Kwaidan, Masaki Kobayashi