Aleksandar Bošković

Dr. Aleksandar Bošković je nedavno priredio predavanje na temu Život i smrt u starom Egiptu.