Dobrodošli!

Topla dobrodošlica na stranice KC Karavansaraj.

Ovog januara 2021. obeležavamo godinu dana aktivnog rada sa publikom. U toku tog perioda smo pripremili i izveli raznovrstan program sa materijalom iz naših arhiva i uz pomoć gostiju koji su na neposredan i nadahnjujući način pričali o svojim znanjima ili interrsovanjima!

Dnevni programi su na gornjoj liniji sa trenutnim, prethodnim i budućim mesecima u godini pod tačkom PROGRAM.

Sadržaj značajnijih skorašnjih programa su na gornjoj liniji kao aktivne stranice.

Najave za trenutne ili buduće programe su sa desne strane poredjane hronološkim redom.

Svi snimljeni razgovori su na Youtube kanalu KARAVANSARAJ.

Pratite i našu Facebook stranicu CZKKaravansaraj koja prati tekuće dogadjaje i obogaćena je dodatnim informacijama, pogledima, komentarima.