Nada Sekulić

Nada Sekulić je antropološkinja, profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Predaje Uvod u sociokulturnu antropologiju, Studije roda i Antropologiju rata.

Objavila je tri monografije: O kraju antropologije, Skriveni rat i Kultura rađanja.

Oblasti njenog interesovanja su: istorija i teorija antropologije, interkulturalnost, antropologija tela, rata i roda. Objavila je više radova koji se odnose na kritiku orijentalističke recepcije istočnih kultura u zapadnoj antropologiji i u medijskoj kulturi.