Zagreb – filmska priča

Kako doživljavamo duh grada koji pulsira, živi i menja se?

Čovek koji živi u njemu slike grada pamti tokom života i vezuje za svoje životne situacije, ponekad zaboravljajući da je grad postojao pre njega i da će postojati i posle njega.

Da bi odgovorili na pitanje šta je to što Zagreb čini gradom pripremili smo izbor igranih filmova na temu “Duh Zagreba – 60, 70, 80”. Filmovi nam pokazuju uhvaćene trenutke i situacije, medjusobni odnos ljudi u odredjenom kontekstu društvenog života druge polovine dvadesetog veka.

Pogledajte naš program po danima na stranici PROGRAM