Savremeni domaći kompozitori RTB I

Domaći kompozitori na RTB vinilu

Izmedju 1974 i 1977 Produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd – skraćeno PGP RTB je izdala seriju snimaka klasične muzike domaćih kompozitora. Reč “domaći kompozitor” je tada imala drugačije značenje – označavala je kompozitore sa prostora tadašnje države SFRJ!

Prva serija je imala izdavačke brojeve LP2501 do LP2511 sa naslovnom stranom likovnog dela domaćeg umetnika!

LP2501, Ohridska legenda (Muzika iz baleta), Stevan Hristić, (LP, Album) 1974     

LP 2502, Pesme Prostora, Ljubica Marić, ‎(LP, Album) 1977 

LP 2503, Svita za gudački kvartet / Partita Končertante, Mihovil Logar ‎(LP, Album), 1974 

LP 2504, Simfonija u jednom stavu, Enriko Josif ‎(LP, Album), 1977

LP 2505, Vukova Srbija, Dušan Radić, ‎(LP, Album),    1977

LP 2506, Asocijacije / Vidici, Vitomir Trifunović ‎(LP, Album), 1977

LP 2507, Simfonija Orijenta, Josip Slavenski, (LP, Album), 1974

LP 2508, 7 Narodnih Igara / 10 Narodnih Pesama Svetomir Nastasijević / Milan Bajšanski, ‎(LP, album), 1974

LP 2509, Tužbalica – Pesme Noći / Ljudskoj Solidarnosti – Nokturno, Ludmila Frajt* / Josip Kalčič, ‎(LP, Album), 1974

LP 2510, Simfonijeta, Predrag Milošević ‎(LP, Album) 1974

LP 2511, Mikro Sonata / Kroz Svemir / Levačka Svita / Zagonetke / Tri Madrigala, Aleksandar Obradović / Kosta Babić, ‎(LP, Album), 1977

Prikupili smo originalne ploče i ponovo ćemo se podsetiti modernog i tradicionalnog stvaralaštva tog vremena pre 45 godina!

 Pustićemo ploče na gramofon sledećim ciklusima:

Prva nedelja

Utorak, 17.12.2019

LP2501, Ohridska legenda (Muzika iz baleta), Stevan Hristić, (LP, Album) 1974

Sreda, 18.12.2019      

LP 2503, Svita za gudački kvartet / Partita Končertante, Mihovil Logar, ‎(LP, Album), 1974

Druga nedelja

Ponedeljak, 23.12.2019

LP 2504, Simfonija u jednom stavu, Enriko Josif, (LP, Album), 1977

Utorak, 24.12.2019

LP 2505, Vukova Srbija, Dušan Radić, ‎(LP, Album),1977

Sreda, 25.12.2019

LP 2506, Asocijacije / Vidici, Vitomir Trifunović, (LP, Album), 1977

Treća nedelja

Ponedeljak, 06.01.2020

LP 2507, Simfonija Orijenta, Josip Slavenski, (LP, Album), 1974

Utorak, 07.01.2020

LP 2509, Tužbalica – Pesme Noći / Ljudskoj Solidarnosti – Nokturno, Ludmila Frajt* / Josip Kalčič, ‎(LP, Album), 1974

Sreda, 08.01.2020

LP 2511, Mikro Sonata / Kroz Svemir / Levačka Svita / Zagonetke / Tri Madrigala, Aleksandar Obradović / Kosta Babić, ‎(LP, Album), 1977

U potrazi smo za sledećim pločama:

LP 2502, Pesme Prostora, Ljubica Marić

LP 2508, 7 Narodnih Igara / 10 Narodnih Pesama Svetomir Nastasijević / Milan Bajšanski

LP 2510, Simfonijeta, Predrag Milošević

Ako imate navedene ploče rado ćemo ih otkupiti ili pustiti u naknadnom terminu!