Manifest

Можда би овако могла да изгледа наша представа три крака нашег интересовања – Исток, Модерна, Запад!