Poezija ljubavi Ahmeda Jesavija

Prevod: Ana Stjelja

Ljubav me tvoja …

(Mudra misao 35)

Ljubav me tvoja sludi pa me ubi

ceo svet sad za mene zna

bez tebe tugujem i noć i dan

Ti si meni potreban.

Gospode, Uzvišeni, Svestvoritelju

što stvori mi telo i dušu i želju

da budem ti pokoran i noć i dan

Ti si meni potreban.

Oči otvorio sam, tebe ugledao sam

dobrovoljno sve tebi dao sam

i rod svoj ja sad napuštam

jer samo Ti si meni potreban.

Kad progovorim, o tebi zborim

kad oči otvorim, u očima si mojim

u duši si mojoj, u srcu mom si

Ti, meni potreban si.

Darujem ti dušu svoju

za tebe prolivam krv svoju

ja sam rob tvoj, sultan moj si ti

Ti, potreban si mi.

Kao što učenjacima treba knjiga

a sufijama džamija

kao što Medžnunu treba Lejla

tako si i Ti potreba moja.

 

Ovaj svet treba bezbrižnima

a onaj svet umnima

propovednicima treba propovedaonica

meni je potreban sjaj Tvoga lica.

I da ceo svet raj postane

i da pred mene izađu sve hurije

i da me Bog srećnim učini

samo Ti potreban si mi.

Da u raj dođem, po njemu da lutam

i da sve hurije očima gutam

šta da ja radim sa svim tim

…………………………………………………………………………………………

 

 

Boca sjedinjenja je otvorena …

(Mudra misao 52)

Boca sjedinjenja je otvorena;

kad bih u krčmu ušao ja

da čašu toga vina ispijem,

i u zanos padnem kad se opijem.

Slast toga vina

kroz utrobu se moju preliva

kad bi se krv prolila iz srca moga

pa da stignem do Dragog svoga.

Krčmar, vino ponudio je

užitak svakog uzdaha to je

u tom trenu napih se ja

da mi je i da zajecam.

Čovečanstvo, nek prosvetli se

plam žudnje nek zapali se

pa da se tog istog trena

o moru jedinstva raspitam ja.

U moru tom ustalasanome

ne može svako bisere da uzme

da dušu ispustim, zarad bisera

u more ovo uroniću ja.

U boci Hodža Ahmedovoj

vino ljubavi nalazi se

kad bih mogao da toga vina

od srca ponudim i ašicima.

kad jedino Ti potreban si mi.

Hodža Ahmed se zovem ja

za tobom žudim i noć i dan

na oba sveta si moja nada

jer meni Ti potreban si sada.

…………………………………………………………………………………….

 Plam ljubavi …

(Mudra misao 61)

Plam ljubavi u sebi uspeo sam skriti

i duša i srce u plamenu mi izgoreše

ako mi Učitelj sada ne pomogne

muka ova, prijatelji, večno će nas moriti.

Tajna ljubavi izreći se ne može

ako previše zapali se, neugašen luč postaje

ni oni odvažni put naći ne znaju

kroz plač, suze kapi rose postaju.

Istinski ašici prolazni su, ego svoj napuštaju

tokom zikra Hu, božje ime spominju, pa se raduju

poput Edhema2, grehe odbacili, imovine se odrekli

veru posvedočili, srce im izgore u plamu ljubavi.

Od odvažnih što na put stupiše, izvuci pouku

pridruži se zdušno onima što koračaju

za put pitaj one što na put bezbedno stigli su

što tako, pokorni, u jadno stanje dospeli su.

Pokorni Hodža Ahmede, ego svoj savladao si

srce ti u grudima zatreptalo, iz grudi hoće da iskoči

hvala Bogu dragome, put si našao i približio mu se

sâm si sagoreo sopstveno biće svoje.