Zvuk sa vinila

Fascinacija zvukom sa vinil ploča nije nestala!

U okviru ovog programa biramo autore ili izvodjače značajnih dela klasične muzike koja su izdavana na vinil pločama sredinom i krajem dvadesetog veka.

I pored velikog napretka u razvoju digitalne tehnike zapisa i reprodukcije ljubitelji muzike i dalje smatraju da je doživljaj koji stvara zvuk sa vinil ploče /analogni zapis/ neuporediv!

Kao ilustraciju produkcije vinila izložili smo razvoj i varijacije znaka jednog od najvećih izdavača vinila klasične, jazz i popularne muzike – Columbia Records.