FILM

Na ovoj stranici su direktne veze sa filmovima koje su članovi grupe napravili ili koje su napravili prijatelji i ljubitelji Istoka i Zapada.

Gde je Aura Mazda    OVDE

Chronicles of Echo    OVDE

Serbia, a Call               OVDE

Kirgiska svetlost          OVDE

Crveno poprskano belim       OVDE

Jamaica Chant              OVDE

Turisti i teroristi           OVDE

Samarkand                     OVDE

Buhara                            OVDE

Fergama                         OVDE

Sindjijang                      OVDE