Egipat

Zapad je opčinjen Egiptom od kraja XVIII veka kad su kolonijalne sile Francuske, Engleske i Italije dominirale područjem severne Afrike. Tokom celog XIX veka istraživačke ekspedicije koje su dozvole dobijale od svojih kraljeva i careva su vršili istraživanja, prekopavanja, sakupljanja i čuvanja gradjevina i predmeta iz sakralnih objekata. Tek sredinom XX veka nacionalnim preporodom novostvorenih država na tom prostoru brigu o objektima tog područja preuzima Egipatska država.

Prilažemo galeriju fotografija (koje su naknadno kompjuterski obojene) iz kraja 19. veka na kojima se vide javne gradjevine Kaira, način života običnog sveta i naslućuje vizura zapadnjaka.