Da li je kultura danas važna?

Da li osećamo delovanje zvanične kultura (javna, predstavljena, omogućena, dozvoljena, poželjna od vlasti, podržavana, prihvaćena, donirana, finansirana – kratko ideološka!) danas u našim životima?

Da!

Da li postoji i neka druga koju ne poznajemo ili je ona skrajnuta, bila i stoji sakrivena od nas?

Da!

Da li u Srbiji ima potrošača kulture zainteresovanih za kulturne sadržaje raznih kultura koje su oko nas – američka, evropska, bliskoistočna, azijska, ruska …

Da!

………………………………………………………………

TEHNOLOGIJA

Razvojem i širenjem računarskih i informacionih mreža svakom je postao dostupan kulturni sadržaj – knjiga, film, dokumentarni zapis, muzički zapis

Ali dostupnost (demokratičnost) podataka i kulturnog sadržaja je širinom obuhvata i neselektivnošću dovela do zbunjenog korisnika kulture.

Grupa misli da je selektivna obrada i izlaganje kulturnog sadržaja i dalje važna i ključna za prijem kulture.

Informacione mreže kao jeftine i jednostavne za pristup omogućili su zapadnoj civilizaciji (zapadnjaštvu) lak prodor u nove preostore Evrope, Srednjeg Istoka, Azije i Afrike. Formiranje odredjenog načina života preko medija  – knjiga, film, muzika je uvek jednostrano i pojednostavljeno.

Ipak, unutar zapadnjačke kulture leže naslage slobodarskih i prosvetiteljskih ideja za ljudsko društvo slobodnih i razumnih pojedinaca.

Postulati na kojima se zasniva američko društvo, sloboda a) mišljenja, b) političkog delovanja i c) preduzetništva su se širili zemljinom kuglom kako politički i vojno tako i kulturom. Ali korporativizam i njegova veza sa političkom klasom je uvek suprotstvljen slobodi pojedinca pa tako uspeva da u mnogim oblastima života ukloni te ideje iz vidokruga humanog.

Rusko i srpsko društvo su preživeli talase slobodarstva i diktatura. Zapad (zapadnjaštvo) je uspelo da obori i rasturi ove zatvorene društvene sisteme ali kroz širom otvorena vrata su ušle i sile koje teže dominaciji i pokoravanju.

Grupa misli da su kulturni sadržaji koji formiraju slobodnog pojedinca i dalje važni.

Grupa ne želi da se bavi čisto političkim sadržajima – propagiranje ljudskih prava, demokratizacije, partijnosti itd … i odbacuje pristup političke korektnosti. Javno propagiranje je dovelo do zasićenja i većina gradjana se udaljava od ovih sadržaja.

Karavansaraj