Japanski “B-flips”

Filmski umetnici u Japanu su šezdesetih bili pod velikim uticajem Američkog B-filma sa pričama o gangsterima, uličnim bandama, odnosima unutar bande itd …

Filmovi koje bismo nazvali B-FLIPS su na neki način kopije tog sižea ali smešteni u japanske gradove, sa muškim i ženskim likovima i puni akcije, pucnjave i tuče!

Šta je “flip”? Google tu reč prevodi na srpski kao “flip”, tj. flip je flip. Možda pomaže opisni prevod? Flip je “a sudden quick movement.”she dismissed his qualms with a flip of her hand”. Ili flip je “move, push, or throw (something) with a sudden quick movement.”she flipped off her dark glasses”.

Na taj način možemo flip da prevedemo kao naglo skretanje, odbijanje …

Prikazaćemo sledeće filmove:

Serial Killer – Masao Adachi

Gangster Cop – Yukio Noda

Female Convict Scorpion – Sasori, Joe Ma

Black Tight Killers – Yasuharu Hasebe

Stray Cat Rock – Sex Hunter

Mandala  – Akio Jissoji