Jazz predah …

Ova nedelja ima nekoliko dana juna i nekoliko dana jula!

Na prelazu izmedju dva meseca ove godine posvećujemo šest dana džezu i nekim od velikana kako je zabeleženo u dokumentarnim filmovima …

Count Basie, Charles Mingus, John Zorn, Chet Baker, Sun Ra, Rahsaan Roland Kirk …