Евгений Юфит – (Занемарена) Руска култура – 3

Evgeni Jufit je rodjen 17.1.1961 u Lenjingradu.

Jufit je poznato ime u krugovima lenjingradske umetničke scene već od kraja sedamdesetih. Bio je panker, slikar, kasnije je napravio seriju umetničkih filmova koje je sa grupom umetnika označio kao Nekrorealizam.

Treću nedelju, od 18.1.2021 naš program ruskog filma i kulture posvećujemo njegovim filmovima.

Program po danima je na stranici Program