Mit – uvod i perspektive

Aleksandar Bošković je priredjivač knjige “Mit i perspektive” u izdanju kuće Utopia, Beograd, 2021.

Bošković je na jednom mestu sakupio tekstove o starim i novim mitovima naše civilizacije.

Gost u priči je Mirko Gaspari, profesor, pisac, prevodilac i poznavalac duha i tradicija Istoka.

The event is finished.