Calder Alexander

Predložena lista imena nije slaganje po značaju, spisak je uredjen slučajnim redosledom.

Predložena lista imena nije slaganje po značaju, spisak je uredjen slučajnim redosledom.

Skrećemo pažnju na Alexandera Caldera kratkim dokumentarnim filmom.

Alexander Calder – PBS Documentary

Više o Calderu na sajtu CALDER FOUNDATION

Izbor je nekomercijalni poziv na razgovor i upoznavanje sa delom umetnika!

Ulaz je slobodan!

The event is finished.