Karmanšah karavansaraj

Karavansaraj u Karmanšahu, obnovljen prema starim crtežima i standardima.